Säker jakt: Hur jaktlaget undviker olyckor

Jakt är en aktivitet och naturupplevelse som kräver noggrann planering och respekt för säkerheten. Att undvika olyckor i jaktlaget är en absolut nödvändighet för alla som deltar. Här går vi igenom hur jaktlaget kan säkerställa en trygg och olycksfri jaktupplevelse. Kommunikation och synlighet är nyckeln Det första steget mot en säker jakt är att alla … Läs mer