Var kan man slänga möbler? Gör rätt för dig själv och miljön!

Möbler kastas ofta på gatan när en lägenhet blir för rörig. Problemet är att många människor inte bryr sig om att ta tillbaka möbler som de kastat när de är klara med dem. Allt från gamla soffor till slitna bord hamnar på trottoaren tills staden kontaktas och fraktar iväg bråtet.

Detta är ett stort problem för vårt samhälle.

Att slänga möbler är inte tänkt att vara en kostnadsfri tjänst som staten erbjuder. Med 19 000 ton möbler som slängs varje år måste detta problem lösas.

Svaret kan vara uppenbart: Släng dina möbler när du är klar med dem och släng dem på rätt sätt om de inte längre är användbara eller önskade av dig. Du kan även skänka bort möbler gratis och få de upphämtade av någon som vill ta över möblerna.

Vart slänger man möbler i Göteborg?

Göteborgs Stad erbjuder upphämtning av möbler och grovavfall som du inte kan slänga själv. De kommer och hämtar dina möbler och slänger de på rätt sätt.

Läs mer här: https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/hamtning-av-sopor-och/for-dig-som-ager-flerbostadshus/bestall-hamtning-flerbostadshus/hamtning-av-grovavfall

Vart slänger man möbler i Stockholm?

Stockholm Vatten och Avfall hanterar detta i Stockholms Stad. Du kan beställa upphämtning av grovsopor och möbler hos dessa.

Läs mer här: https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/hamtning-av-grovsopor-och-miljofarligt-avfall/

Vart slänger man möbler i Malmö?

Va Syd hanterar sophanteringen i Malmö Stad. Även Va Syd erbjuder upphämtning för en avgift ifall man inte kan ta sig till återvinningscentralen på egen hand.

Läs mer här: https://www.vasyd.se/Artiklar/Sortera-och-atervinn/Var-ska-jag-sortera#:~:text=%C3%85tervinningscentralen,loppisprylar%2C%20br%C3%A4dor%20och%20stora%20kartonger.