Dränering av villa – så här upptäcker du fukt och förebygg problem

Vanliga riktlinjer är att villor kan behöva delvis dräneras om ungefär vart 15 år. Ibland kan det räcka upp mot var 20:de år eller mer. Mycket beror på vilka påfrestningar husgrunden utsätts för och hur bra dräneringen gjordes från början.

Det är svårt att ge exakta intervaller när villor behöver dräneras. Därför är det bra att då och då titta tecken på fukt i husgrunden. Här får du tips på hur du kan upptäcka fukt och på så sätt kan förebygga problem.

Lättare att upptäcka fukt i villor med källare

Det är lättare att se tecken i hus med källare eftersom det ibland går att se fuktfläckar. Samtidigt är det inte alltid dräneringen är tillräcklig bara för att det inte finns tydliga tecken på fukt. Det går att fuktisolera bättre på egen hand. Du kan se här hos Markgrossen om du vill veta mer om material som finns för bland annat dränering. Boverket har även riktlinjer och råd kring hur bra dränering ska utformas.

  • I hus med källare märks i regel att dräneringen är bristfällig genom:
  • Tapeter, färg och puts släpper på väggarna.
  • Det luktar fukt och instängt.
  • Det som förvaras i källaren börjar lukta, är fuktigt och i värsta fall bildas mögel.

Att det tränger in fukt från marken in i källeran kan även märkas genom att inomhusluften blir sämre. I sin tur kan det leda till att det blir kallare inomhus och svårare att behålla en behaglig inomhustemperatur.

Dränering förebygger problem

Bor du i ett geografiskt område där det regnar mycket och huset ligger nära vattendrag eller sjöar kan dränering förebygga problem. Det är inte ovanligt att husgrunden utsätts för påfrestningar vid långvarigt regn och översvämningar. Att se till så dräneringen fungerar som den ska kan leda till att minska risken för problem i samband med kraftigt regn.

Tänk även på att se över stuprör och golvbrunnar. Är du osäker på om dräneringen är tillräcklig går det att anlita fackmän för översyn och fuktmätning. En del arbete går sedan att göra själv med rätt material. Bland annat genom att byta dräneringsrör och lägga fuktskydd mot husgrunden.