Försäkra ditt hem

Hemförsäkring är ett måste för alla som äger ett eget hem. Den skyddar dig mot ekonomiska förluster till följd av brand, blixtnedslag, naturkatastrofer och många andra faror som vanligtvis inte ingår i husets allmänna byggnadspolicy. Om du vill veta mer om den eller om du letar efter en hemförsäkring kontakta ett försäkringsbolag redan idag! Du kan jämföra försäkringsbolag på bästahemförsäkringen.se

Vad bör ingå i en hemförsäkring?

En typisk hemförsäkring för ett medelstort, fristående hus omfattar följande försäkringar:

  • Bostadsförsäkring inklusive skador på dörrar, fönster, väggar och staket som orsakats av brand eller blixtnedslag. Omfattar även det garage som används i samband med bostaden även om det inte är anslutet.
  • Täckning för personlig egendom som täcker alla dina tillhörigheter mot förlust på grund av täckta faror som brand och stöld. Det täcker inte föremål som stjäls eller skadas när de befinner sig utanför din bostad eller din bostadslokal (dvs. utanför lokalen).
  • Täckningen för extra levnadskostnader (ALE) är tillgänglig för hyresgäster som vill ha hjälp med att betala hyran när deinte kan bo i sitt hus eftersom det har förstörts eller skadats så att det inte går att reparera.
  • Skador på husets konstruktion, t.ex. kollapsade väggar och tak till följd av jordbävningar, jordskred, sättningar och slukhål.
  • Täckning för förlorad hyresinkomst som ersätter dig för den förlust av hyresinkomst som du drabbas av när du inte längre kan hyra ut din byggnad på grund av en försäkrad skada. Det täcker inte utebliven hyra från lediga fastigheter eller mark. Det täcker inte heller hyror som förhandlas utanför kommersiella villkor

Vem ska vara med i hemförsäkringen?

På hemförsäkringen anges normalt endast lagliga ägare eller panthavare som har gått med på att försäkra sina bostäder hos den mäklaren/försäkringsgivaren (dvs. namngivna personer). Den täcker inte personer som bor där olagligt och som kan skada egendomen

Hur mycket kostar försäkringen?

Den premie du betalar för din hemförsäkring baseras på ett antal faktorer, t.ex. var du bor, hur gammalt och stort ditt hus är, om det har brandlarm och sprinkler installerade, vilka andra typer av försäkringar du har (t.ex. livförsäkring), hur många bilar du äger och om dessa ingår i försäkringen osv

Hur får jag en hemförsäkring?

För att få en hemförsäkring måste du kontakta ett försäkringsbolag eller en mäklare som erbjuder denna typ av försäkring. Du kan antingen gå in på nätet eller fråga runt – vänner och familj känner vanligtvis till personer som erbjuder olika typer av försäkringar. Du kan också fråga vänner och kollegor om råd eller göra lite efterforskningar för att se vilket försäkringsbolag som har goda recensioner.